Лазерна технология за хирургия на катаракта

10Сега пациентите имат възможността да изберат безскалпелния, компютърно контролиран рефрактивен катарактален лазер за изпълнението на някои от най-важните стъпки от операцията.

Какво представлява лазерът?
Това е модерна, прецизна технология, която работи с ненадмината точност и компютърен контрол и помага на хирурзите да индивидуализират процедурата за конкретното око. Това е модерна и съвременна технологична възможност за пациентите с катаракта. При избора на лазер ще се възползвате от редица жизненоважни преимущества.

Индивидуално адаптирано решение за Вашите очи
Макар всички човешки очи да споделят една и съща анатомична структура, всяко око е малко по-различно по отношение на размера, дълбочината, кривата на роговицата и други ключови характеристики. Затова преди операцията на катаракта всяко око трябва да бъде внимателно измерено и картографирано. Макар тези измервания да се извършват рутинно преди всяка операция, лазерът използва набор от високи модерни технологии – включително интегрирана оптична кохерентна томография (ОСТ), за да заснеме невероятно прецизно изображение на очите Ви с висока резолюция. След това така предоставените изображения, измервания и данни се използват за планиране и извършване на операцията с изключително точни спецификации, които са непостижими при традиционната хирургия.

Компютърен контрол за ненадмината прецизност и във всяка стъпка от процедурата
Лазерът добавя компютърен контрол към ключови стъпки от катаракталната операция. Уникалната му система за софтуерен контрол анализира OCT изображения с висока резолюция на окото Ви; помага на хирурга да планира и подготви индивидуализирана процедура и след това визуализира и извършва процедурата по команда на хирурга! За да се повиши още повече точността, пациентски интерфейс се свързва към окото Ви и към образно направляваното хирургично устройство, така че по време на цялата лазерна процедура както компютърът на лазера, така и извършващият операцията хирург разполагат с прецизни изображения в реално време.

Следващата еволюция в катаракталната хирургия
При традиционните катарактални операции без лазер хирургът прави разрези и отстранява старата леща, като използва традиционни хирургични инструменти и скалпели. Лазерът извършва няколко от най-важните стъпки от операционния процес с образнонасочван фемтосекунден лазер.

Попитайте Вашия очен лекар дали катаракталната операция с лазер е подходяща за Вас
Операцията на катаракта с помощта на лазер е налична съвременна технологична опция, но тя може да не е подходяща точно за вас. Консултирайте се с лекуващия Ви специалист по очни болести, преди да решите как да продължите. За да Ви препоръча вариант на операция на катаракта и подходяща вътреочна леща, очният Ви лекар ще вземе предвид редица аспекти от здравословното състояние на очите Ви. Той ще вземе предвид също и общото Ви здравословно състояние и предпочитания Ви начин на живот.