Монофокалните лещи имат една точка за фокусиране и могат да предоставят ясно зрение за далеч. Въпреки подобреното зрение надалеч пациентът ще има нужда да носи очила за определени дейности, като четене или работа с компютър.
Специалният дизайн на повърхността на изкуствената леща може да подобри функционалното зрение при неблагоприятни светлинни условия, като например в полумрак или в мъгла.

4